วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

City Tour Yangon Myanmar ทัวร์1วัน ครบในพม่า พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์สุเหล่ วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda พระตาหวาน วัดพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 0980641749 พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง  ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยคำว่า "ชเว" หมายถึง ทอง, "ดากอง" คือชื่อดั้งเดิมของเมืองย่างกุ้ง  เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลาง เพื่อรับลำแสงแรกและลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์  ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้ง

ประวัต

ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 โดยชาวมอญตามตำนานนั้นเริ่มจากว่า มีพี่น้องพ่อค้า 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึงประทานพระเกศามา 8 เส้น สำหรับให้พ่อค้าทั้งสองรับไว้บูชา
พระเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้างจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 พระเจ้าพินยาอู ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร พระเจดีย์ได้ถูกซ่อมแซมเรื่อยมา จนมามีความสูง 98 เมตร ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 แผ่นดินไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ เรื่อยมาทำให้พระเจดีย์ได้รับความเสียหาย และเมื่อปี พ.ศ. 2311 (ในสมัยกรุงธนบุรี) ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนัก ทำให้ยอดของพระเจดีย์หักถล่มลงมาพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระตาหวาน)


พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Chauk Htat Gyi pagoda) 
หรือที่คนไทยมักเรียกว่า พระตาหวาน ตั้งอยู่ที่ถนนชเวกองเต็ง เมืองตำเว 
เนื่องมาจาก มีขนตาที่งอนงาม และมีดวงตาเป็นแก้ว(สั่งผลิตจากประเทศญี่ปุ่น) 
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างราว 70,000 ดอลลาร์ 
ถือเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่อันเป็นที่เคารพอันดับหนึ่งในย่างกุ้ง 

เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า มีความยาวกว่า 70 เมตร 
บริเวณพระบาทมีภาพวาด ลายลักษณ์ธรรมจักร ข้างละองค์ 
ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วย รูปมงคล 108 ประการ 
แสดงถึงโลกทั้ง 3 คือ 
ครื่องหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก 
เครื่องหมาย 21 ประการแสดงถึงสัตวโลก 
และ เครื่องหมาย 28 ประการแสดงถึงสังขารโลก 
บ้านนายพลอองซาน ในย่างกุ้ง 1 ปีจะเปิดให้ชมเพียง1 ครั้งเท่านั้น


ทะเลสาบอินยา อยู่ทางทิศเหนือของเมืองย่างกุ้ง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง
ทะเลสาบอินยา อยู่ทางทิศเหนือของเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รอบๆ ทะเลสาบมีที่พักโรมแรมหรูๆ และมหาวิทยาลัย ทะเลสาบอินยา เป็นทะเลสาบที่ขุดขึ้นมา ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ เป็นแหล่งเดินเล่นออกกำลังกายของชาวเมือง และนักท่องเที่ยวที่พำนักพักพิงอยู่ในแถบทะเลสาบ โดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็น จะมีผู้คนออกมาทำกิจกรรมต่างๆ เช่น รำไทเกก วิ่ง และเต้นแอโรบิค เป็นต้น


 วัดงาทัตจี ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆ กับวัดเจ๊าทัตจีหรือวัดพระตาหวาน เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ มีความสูงประมาณตึก 5 ชั้น ทรงเครื่องกษัตริย์ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง ดูสวยแปลกตา จากหน้าพระไปทางขวาด้านข้างจะเจอกับรูปพุทธประวัติที่เป็นภาพวาดและปูนปั้นลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ 
วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda
มีพระพุธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์  เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)

 เจดีย์สุเหล่ พม่า Yangon Myanmar 

เจดีย์สุเล เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม เมืองย่างกุ้ง พม่า


เมื่อกล่าวถึง เจดีย์สุเหล่ หลายท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการทำบุญแล้ว ทัวร์พม่า เจดีย์สุเหล่ เป็นอีกสถานที่หึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทัวร์พม่า ทั้งประชาชนชาวพม่าเอง หรื่อไม่ว่าจะเป็นประชานนักท่าองเที่ยวทั่วไปที่เดินทางมาเที่ยว ยังประเทศพม่า แห่งนี้
พระเจดีย์สุเล (Sule Pagoda )หรือที่เรียกกันว่า ทัวร์พม่า สุเลพญา (Sule Paya)ตั้อยู่ที่เมืง ย่างกุ้ง เมียนมาร์ เป็นเจดีย์ที่มีความสูงประมาณ 46 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง และสร้างขึ้นมากว่า2,000 ปีที่แล้ว เพื่ออุทิศให้กับซูเล่นัต ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ผีนัตจำนวน 37 ตน ที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ทัวร์พม่า ที่ประชาชนชาวพม่านับถือและให้ความเคารพบูชา  ภายในองค์เจดีย์บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ สุเหล่เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมตั้งแต่องค์ระฆังขึ้นไปจนถึงชั้นบาตรคว่ำ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่สุเลนัต หนึ่งในสี่นัต  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่ ถ้าเปรียบแล้ว เจดีย์ซูเลย์นี้ ก็เหมือนกับหัวใจของเมืองย่างกุ้ง เมื่อตัดสินใจสร้างเครือข่ายถนนขึ้นกลางศตวรรษที่ 19 ชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดีย์นี้ เป็นศูนย์กลางศาสนสถานหลักใจกลางกรุงร่างกุ้งมานานหลายร้อยปี อังกฤษถือเอาที่นี่เป็นศูนย์กลางของเมือง ฝั่งตรงข้ามของเจดีย์ซูเลย์มีสวนสาธารณะมหาบัณฑุละ ภายในสวนมีอนุสาวรีย์อิสรภาพ รูปเสาแหลมสูง 40 เมตร ล้อมรอบด้วยเสาหินสูง 9 เมตร 5 ต้น แทนรัฐที่ปกครองตนเองกึ่งอิสระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ่น กะยิน (กะเหรี่ยง) กะยา และชิน  บริเวณใกล้เคียงก็จะมีสถานที่ราชการที่สำคัญในอดีต ก่อนที่พม่าจะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองอื่น
เจดีย์สุเล ไม่ได้เป็นแค่ศูนย์กลางหรือวงเวียนให้รถวิ่งวนไปวนมา แต่ยัังเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่ชาวพม่านับถือ ว่ากันว่ามีอายุเป็นพันๆ ปี ซึ่งเก่ากว่า เจดีย์ชเวดากอง ด้วยความที่เจดีย์เหมือนเป็นวงเวียนอยู่ซะกลางถนน วิธีการเดินเข้าเจดีย์นั้น ทำได้ทั้งการข้ามสะพานลอยซึ่งจะไปต่อกับลานเจดีย์ด้านบนพอดี หรือจะเดินข้ามถนนเข้าทางเข้าด้านล่าง แล้วเดินขึ้นเจดีย์ไปอีกทีก็ได้ พอเข้ามาด้านในแล้วจะลืมไปเลยว่า ตอนนี้ฉันอยู่กลางวงเวียน ฐานเจดีย์โดยรอบ มีพระประจำวันเกิดให้สักการะบูชาตามธรรมเนียม เราจะได้เห็นชาวพม่าเข้ามากราบไหว้ ทำบุญ
พระเจดีย์สุเล (SULE PAGODA) ชาวพม่าถือว่าเป็นพระเจดีย์ทองที่สวยที่สุดใน  สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีพระนิพนธ์ว่า ชาวพม่าเรียกสุเลเจดีย์ว่า “ชเวสุเล” (Shwe Sule) หมายถึง “ จุลเจดีย์ทองคำ ” เพราะคำว่า “สุเล” เพี้ยนมาจาก “จุละ” คือเป็นเจดีย์ทององค์เล็ก ประดิษฐานเคียงข้าง “เชเวดากอง” ซึ่งเป็น “มหาเจดีย์” หรือเจดีย์ทององค์ใหญ่ สุเลเจดีย์เป็นพุทธศิลป์แบบพระสถูปแปดเหลี่ยม ที่มีทรวดทรงงดงาม ชาวพม่าถือ สุเลเจดีย์เป็น “หัวใจ” ของเมืองหลวงย่างกุ้ง ส่วนเจดีย์ชเวดากองเป็น “หัวใจ” ของชนชาติพม่าทั้งมวล อย่างไรก็ตาม ดร.สุเนตร ชุติณธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพม่าศึกษา ให้ข้อมูลว่า “สุเล” เป็นชื่อของ “นัต” หรือภูติผีวิญญาณ 1ใน 37 ตนที่ชาวพม่านับถือคู่เคียงกับพุทธศาสนา เนื่องจากเป็น “นัต” ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองแผ่นดินพม่าไว้ ตามตำนานแล้ว สุเลเป็นยักษ์ตนหนึ่งที่สักการะบูชาและเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า และนำทางนายวานิชสองพี่น้องให้นำพระเกศาพระพุทธเจ้ามาบรรจุในเจดีย์ชเวดากอง ชาวพม่าจึงสร้างสุเลเจดีย์ขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานแด่คุณความดีของยักษ์สุเล ซึ่งถือเป็นนัตตนหนึ่งในจิตวิญญาณของชนชาติพม่า

 ที่เที่ยวใกล้ เจดีย์แปดเหลี่ยม (Sule pagoda)ถนนมหาบัณฑุละ (Mahabandoola Road) และถนนเจดีย์สุเล (Sule Pagoda Road) ทำให้วงเวียนโดยรอบพระเจดีย์ดูกว้าง

 ถนนมหาบัณฑุละ (Mahabandoola Road) และถนนเจดีย์สุเล (Sule Pagoda Road) ทำให้วงเวียนโดยรอบพระเจดีย์ดูกว้างสวนสาธารณะมหาบัณฑุละ (Mahabandoola Park) ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพระเจดีย์สุเล    “อนุสาวรีย์อิสรภาพ (Independence Monument)” ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าสวยงาม
ใจกลางเมือง ย่างกุ้ง Yongon Myanmar ที่เห็นในภาพคือ “ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้ง (Yangon City Hall)”
 “ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้ง (Yangon City Hall)”
  อาหารการกินใน พม่า สุดอร่อย ครับ ที่ย่านไชน่าทาวน์